Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar Ddiweithdra Mehefin 2013

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Papur briffio ar Ddiweithdra: Mehefin 2013

unemployment-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erthygl gan Gareth Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.