Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Staffio nyrsys ar wardiau ysbytai

Cafodd Ymchwiliad Francis fod prinder dybryd o staff, yn enwedig staff nyrsio, yn ffactor obwys o ran y gofal is na’r safon a ddarparwyd yn Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolbarth Swydd Stafford, a chafwyd galwadau o'r newydd ar arweinwyr iechyd i sicrhau lefelau staffio priodol ar wardiau ysbytai er mwyn diogelu cleifion.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Ymchwiliad Francis fod prinder dybryd o staff, yn enwedig staff nyrsio, yn ffactor obwys o ran y gofal is na’r safon a ddarparwyd yn Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolbarth Swydd Stafford, a chafwyd galwadau o’r newydd ar arweinwyr iechyd i sicrhau lefelau staffio priodol ar wardiau ysbytai er mwyn diogelu cleifion.

Llun: o Flickr gan José Goulão. Dan drwydded Creative Commons

Mae’r nodiadau ymchwil yma yn cynnwys gwybodaeth am lefelau staffio nyrsys presennol yng Nghymru a’r achos dros gymarebau nyrsys:cleifion gorfodol, a disgrifiad o rolau a chyfrifoldebau cynorthwywyr gofal nyrsio a nyrsys cofrestredig o fewn y bandiau cyflog gwahanol.


Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Llun o Flickr gan José Goulão. Dan drwydded Creative Commons

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: