Economi

Tudalen we Dangosyddion Economaidd newydd

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi datblygu tudalen Dangosyddion Economaidd ar y we sy’n rhestru’r prif ffigurau sy’n dangos perfformiad economi Cymru o ran y farchnad lafur, incwm a thwf economaidd. Mae’r dudalen hefyd yn cynnwys linciau i ffynonellau gwybodaeth mwy manwl a data ystadegol.

Econ Indicators Cymraeg

Erthygl gan Gareth Thomas

%d bloggers like this: