Economi

Cyhoeddiad Newydd: Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion

30 Hydref 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Bwriedir i’r Cyflog Byw adlewyrchu faint o arian sydd ei angen ar unigolyn i fyw bywyd boddhaol. Mae’n wahanol i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol oherwydd mai mesur gwirfoddol yw hwn y bydd cyflogwyr yn dewis ymrwymo iddo, yn hytrach na rhywbeth a orfodir o dan y gyfraith. Er bod llawer yn cytuno â’r Cyflog Byw mewn egwyddor, bydd sylwebwyr yn anghytuno ynglŷn ag i ba raddau y gellid neu y dylid ei ehangu. Mae’r papur hwn yn ateb cwestiynau pwysig y gall pobl fod yn dymuno’u gofyn am y Cyflog Byw, gan gynnwys sut mae’n cael ei gyfrifo, pwy sy’n ei dalu, a beth mae pobl wedi ceisio’i wneud er mwyn annog cyflogwyr i’w dalu.

Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion

The-Living-Wage-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: