Economi

Cyhoeddiad Newydd: Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

08 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Dyma’r cyntaf mewn cyfres chwarterol o nodiadau ymchwil a fydd yn rhoi trosolwg o dueddiadau cyflogaeth yng Nghymru. Mae’n cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys lefelau a chyfraddau cyflogaeth, cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chyflogaeth fesul diwydiant.

Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

Blog-cy

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.