Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur Briffio ar Ddiweithdra

13 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Papur Briffio ar Ddiweithdra: Tachwedd 2013

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: