Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

14 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: