Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Allyriadau carbon deuocsid yn awdurdodau lleol Cymru

29 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r nodyn ymchwil hwn yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am allyriadau carbon deuocsid mewn awdurdodau lleol. Mae’n cynnwys data am yr holl allyriadau mewn awdurdodau lleol ac am yr allyriadau hynny y gall awdurdodau lleol ddylanwadu arnynt.  Dyma’r ail mewn cyfres o dri o bapurau ymchwil ystadegol gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae’r cyntaf yn ymdrin â’r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru, a bydd y  trydydd yn rhoi sylw i’r allyriadau nwyon tŷ gwydr lle y mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli i’r Llywodraeth Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: