Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Gwariant Cyhoeddus yng Nghymru

06 Rhagfyr 2013

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio hwn yn darparu crynodeb o wybodaeth am wariant y sector cyhoeddus ar wasanaethau yng Nghymru, gan gynnwys ffigurau cyffredinol cymharol ar gyfer y gweinyddiaethau datganoledig yn y DU. Mae hefyd yn darparu ddadansoddiad o wariant ar feysydd gwasanaeth gan wahanol gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Gwariant Cyhoeddus yng Nghymru

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: