Cyhoeddiad Newydd: Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru

09 Rhagfyr 2013

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen friffio hon yn bwrw golwg ar y diwydiant yng Nghymru, yn cynnwys y setliad datganoli, rolau a chyfrifoldebau sefydliadau allweddol, ac mae’n amlinellu deddfwriaeth a pholisïau’r dyfodol hefyd.

Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru

Blog-cy