Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 2012

09 Rhagfyr 2013

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn rhoi trosolwg ar ganlyniadau Cymru yng nghylch 2012 y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) a gyhoeddwyd ar 3 Rhagfyr 2013. Arolwg o gyraeddiadau addysgol disgyblion 15 oed mewn 65 gwlad ledled y byd yw PISA. Fe’i trefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ac fe’i cynhelir bob tair blynedd.

Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 2012

PISAcy

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.