Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Atal a rheoli’r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron

8 Ionawr 2014

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig deddfwriaeth sy’n anelu at gydlynu ymdrechion Aelod-wladwriaethau’r UE i fynd i’r afael â’r bygythiadau a berir gan rywogaethau goresgynnol estron. Ar hyn o bryd mae yna dros 1,500 o rywogaethau goresgynnol estron yn Ewrop ac maent yn tyfu’n gyflym o ran nifer, gan achosi difrod werth o leiaf €12.5 biliwn y flwyddyn drwy gostau rheoli/dileu, peryglon i iechyd dynol, difrod i seilwaith a cholli cynnyrch amaethyddol.

Diweddariad Polisi’r UE (EU2013.07): Atal a rheoli’r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron

Eu update wel

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: