Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur Briffio ar Ddiweithdra

19 Chwefror 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Papur Briffio ar Ddiweithdra: Chwefror 2014

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: