Economi

Cyhoeddiad Newydd: Rhagolygon economaidd ac ariannol

19 Chwefror 2014

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio hwn yn crynhoi’r rhagolygon diweddar ar gyfer economi’r DU a sut y mae’r rhain wedi newid yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n cymharu rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (SCC) â rhagolygon annibynnol, pan fydd hynny’n bosibl. Caiff y papur hwn ei ddiweddaru ddwywaith y flwyddyn yn dilyn cyhoeddi rhagolygon y SCC (yn yr hydref a’r gwanwyn).

Rhagolygon economaidd ac ariannol

Blog - cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: