Addysg Cymunedau Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiad Newydd: Dechrau’n Deg

03 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dechrau’n Deg yw rhaglen blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd â phlant o dan bedair oed yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn trafod datblygiad Dechrau’n Deg ers 2007, gan gynnwys cyllido’r rhaglen a’i gwerthuso hyd yma.

Dechrau’n Deg

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: