Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Lefelau staffio nyrsys ar wardiau ysbytai

03 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn darparu gwybodaeth gefndir ddefnyddiol cyn y ddadl ar ddydd Mercher 5 Mawrth yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno bil arfaethedig Kirsty Williams ar isafswm lefelau staffio nyrsys

Lefelau staffio nyrsys ar wardiau ysbytai

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: