Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

11 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 3.

Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

socialserviceswelsh

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.