Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

11 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 3.

Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

socialserviceswelsh

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: