Tai

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru) – Crynodeb o Fil

06 Mai 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn crynhoi cynnwys a goblygiadau ariannol y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru), ynghyd â chynnwys y ddadl a gafwyd ar y Bil yn y Cyfarfod Llawn.

Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru) – Crynodeb o Fil

Blog - cy

%d bloggers like this: