Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddiad Newydd: Talu am ofal cymdeithasol

14 Mai 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r trefniadau codi tâl ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru ac yn tynnu sylw at rai o’r prif wahaniaethau rhwng Cymru a rhannau eraill o’r DU. Mae’n amlinellu’r gwaith i ddiwygio trefniadau codi tâl am wasanaethau cymdeithasol yn y DU, gan gyfeirio’n benodol at waith Comisiwn Dilnot, ac mae’n nodi ymatebion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i argymhellion y Comisiwn.

Talu am ofal cymdeithasol

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: