Economi

Cyhoeddiad Newydd: Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

09 Mehefin 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyma’r trydydd mewn cyfres chwarterol o nodiadau ymchwil a fydd yn rhoi trosolwg o dueddiadau cyflogaeth yng Nghymru. Mae’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys lefelau a chyfraddau cyflogaeth, cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chyflogaeth fesul diwydiant.

Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

The welsh workforce cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: