Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Araith y Frenhines 2014

10 Mehefin 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb byr o’r holl Filiau a Biliaudrafft sydd wedi’u cynnwys yn Araith y Frenhines 2014, ynghydâ manylion y Biliau a gariwyd drosodd o’r Sesiwn flaenorol, gyda phwyslais arbennig ar y cynigion hynny sy’n effeithio ar Gymru mewn meysydd a ddatganolwyd.

Araith y Frenhines 2014

Queens Speech cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: