Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Twbercwlosis Buchol

23 Mehefin 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur ymchwil hwn yn rhoi gwybodaeth am y sefyllfa bresennol mewn perthynas â TB buchol yng Nghymru, gan gynnwys data hyd at ddechrau 2014. Mae’n rhoi trosolwg o’r gweithdrefnau a’r prosesau sy’n cael eu gweithredu ar hyn o bryd i reoli TB a’i atal rhag cael ei ledaenu, yn ogystal â’r gweithdrefnau sydd ar waith ar gyfer y camau i’w cymryd os caiff TB ei ganfod mewn buches. Caiff crynodeb o’r ddeddfwriaeth a’r polisi presennol o ran TB buchol yng Nghymru hefyd ei gynnwys yn y papur ymchwil hwn.

Twbercwlosis Buchol

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: