Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diweddaraf am Bolisi’r UE (EU2014.02) Rheoliad arfaethedig ar bysgodfeydd rhwydi drifft

26 Mehefin 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r diweddariad hwn ar bolisi’r UE yn crynhoi rheoliad drafft gan y Comisiwn Ewropeaidd ar wahardd rhwydi drifft.  Yn gyffredinol, byddai’r cynigion yn gwahardd pysgodfeydd rhwydi drifft yn llwyr yn nyfroedd yr UE. Mae’r diweddariad hwn yn tynnu sylw at brif elfennau’r cynnig a’r goblygiadau posib ar gyfer pysgodfeydd yng Nghymru.

Y Diweddaraf am Bolisi’r UE (EU2014.02) Rheoliad arfaethedig ar bysgodfeydd rhwydi drifft

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: