Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Diwygio’r PAC – Gwyrddu

7 Gorffennaf 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Roedd diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn cynnwys cyflwyno gofyniad ‘gwyrddu’ newydd. Mae’r gofynion gwyrddu newydd yn cynnig cryn dipyn o hyblygrwydd ac mae hyn wedi arwain at ddulliau gweithredu gwahanol ar wyrddu. Ceir manylion am y meini prawf gwyrddu newydd a sut y cânt eu rhoi ar waith mewn ffyrdd gwahanol ledled y DU yn y nodyn hwn.

Diwygio’r PAC – Gwyrddu

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: