Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMO): Y broses awdurdodi ar gyfer eu tyfu

7 Gorffennaf 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig newidiadau i sut y rhoddir caniatâd i dyfu Organebau a Addaswyd yn Enetig o fewn yr UE. Mae’r cynigion yn cael eu hystyried gan sefydliadau’r UE ar hyn o bryd. Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn crynhoi’r broses bresennol a’r cynigion i newid y trefniadau.

Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMO): Y broses awdurdodi ar gyfer eu tyfu

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: