Economi

Cyhoeddiad Newydd: Prif Gynghorwyr Gwyddonol

14 Gorffennaf 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Penodir Prif Gynghorwyr Gwyddonol (CSA) i roi cyngor i wneuthurwyr polisi ar y sail dystiolaeth wyddonol ar gyfer Polisi. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru (CSA Cymru) yn cyflawni rôl o’r fath i Lywodraeth Cymru. Nodir gwybodaeth gymharol am rolau a chylchoedd gwaith y rolau cynghori gwahanol yn y DU ac yn yr UE yn y nodyn hwn.

Prif Gynghorwyr Gwyddonol

blog-cy

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: