Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Deddf y Môr

17 Gorffennaf 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (a elwir yn Ddeddf y Môr) yw’r ddeddfwriaeth gyntaf yn y DU i ystyried amgylchedd y môr yn ei gyfanrwydd. Mae’n gwneud darpariaethau statudol ar gyfer cynllunio morol, cadwraeth forol a rheoli pysgodfeydd môr yng Nghymru. Mae’r Hysbysiad hwn yn cynnwys rhagor o fanylion  am y Ddeddf

Deddf y Môr

blog_wel

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.