Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru: diweddariad 2014

31 Gorffennaf 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o raglen ddeddfwriaethol pum mlynedd Llywodraeth Cymru hyd yn hyn, gan gynnwys manylion am y Biliau sydd wedi cael eu cyflwyno eisoes a’r rhai a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar gyfer sesiwn 2014-15 sydd i ddod. Mae’r papur hefyd yn cynnwys manylion am ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar Filiau sydd eto i’w cyflwyno. Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf 2014.

Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru: diweddariad 2014

blog_wel

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: