Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymunedau

Cyhoeddiad Newydd: Crynodeb y Bil, Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

20 Awst 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Nod y Bil yw cryfhau ymateb cyrff yn y sector cyhoeddus i drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol o ran atal, diogelu a chymorth i‟r rhai yr effeithiwyd arnynt.

Crynodeb y Bil, Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

blog-cy

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: