Addysg Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

16 Medi 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ym mis Gorffennaf 2013, bu Bethan Jenkins AC, Plaid Cymru, yn llwyddiannus mewn balot i gyflwyno Bil arfaethedig Aelod i hyrwyddo llythrennedd ariannol ymhlith pobl Cymru. Cyflwynodd Bethan y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru) ym mis Gorffennaf 2014. Prif nod y Bil yw rhoi’r gallu a’r wybodaeth y mae ei hangen ar bobl yng Nghymru i reoli eu harian yn effeithiol. Mae’r papur hwn yn amlinellu prif amcanion a darpariaethau’r Bil ac yn disgrifio datblygiadau polisi perthnasol yng Nghymru.

Y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: