Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur Briffio ar Ddiweithdra

17 Medi 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Papur Briffio ar Ddiweithdra: Medi 2014

Cover.cy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: