Cyllid

Newid blynyddol yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16

02 Hydref 2014

Erthygl gan Richard Bettley a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ffeithlun yn dangos newid blynyddol yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16.

Draft Budget Changes Welsh-01

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.