Diwylliant

Cyhoeddiad Newydd: Cymorth i’r Celfyddydau

17 Tachwedd 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r canllaw hwn yn cyfeirio at ffynonellau cymorth ariannol mewn perthynas â’r Celfyddydau yng Nghymru ac yn rhoi trosolwg ohonynt.

Cymorth i’r Celfyddydau

blog-cy

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.