Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Atal a rheoli’r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron

11 Rhagfyr 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar 22 Hydref 2014, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd y Rheoliad ar Atal a Rheoli Cyflwyniad a Lledaeniad Rhywogaethau Goresgynnol Estron (IAS). Mae’r diweddariad polisi UE yma yn rhoi crynodeb o gynigion allweddol y Rheoliad a’i goblygiadau posibl i Gymru.

Atal a rheoli’r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron

Blog-cover-cy

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: