Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Organeddau a Addaswyd yn Enetig (GMO): Y broses awdurdodi ar gyfer eu tyfu

Mae'r Nodyn Ymchwil hwn yn rhoi crynodeb o'r broses awdurdodi cnydau GMO ar hyn o bryd, gan fanylu ar y newidiadau a gymeradwywyd drwy gytundeb ar gynigion 2010.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn rhoi crynodeb o’r broses awdurdodi cnydau GMO ar hyn o bryd, gan fanylu ar y newidiadau a gymeradwywyd drwy gytundeb ar gynigion 2010.

Organeddau a Addaswyd yn Enetig (GMO): Y broses awdurdodi ar gyfer eu tyfu

blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: