Delweddau Data Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur Briffio ar Ddiweithdra

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Papur Briffio ar Ddiweithdra: Ionawr 2015

cover-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: