Addysg

Canlyniadau’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Mae canlyniadau system gategoreiddio newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd wedi'u cyhoeddi heddiw ar wefan Llywodraeth Cymru. Ynghŷd â nhw, mae canllaw Llywodraeth Cymru i rieni am y system genedlaethol ar gategoreiddio ysgolion.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae canlyniadau system gategoreiddio newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd wedi’u cyhoeddi heddiw ar wefan Llywodraeth CymruYnghŷd â nhw, mae canllaw Llywodraeth Cymru i rieni am y system genedlaethol ar gategoreiddio ysgolion. 

Mewn datganiad a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd y Gweinidog Dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, y bydd manylion llawnach yn cael eu cyhoeddi ar wefan Fy Ysgol Leol ar 30 Ionawr 2015.

Pan gyhoeddwyd y system gyntaf, cyhoeddodd y Gwasanaeth Ymchwil erthygl blog sy’n nodi manylion y broses tri cham newydd.


Erthygl gan Michael Dauncey, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: