Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd : Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) – Crynodeb o Fil

Mae'r papur hwn yn rhoi crynodeb o'r prif ddarpariaethau yn y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a'i oblygiadau ariannol, ynghyd â chefndir ei ddatblygiad a rhai ymatebion cynnar iddo.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r prif ddarpariaethau yn y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a’i oblygiadau ariannol, ynghyd â chefndir ei ddatblygiad a rhai ymatebion cynnar iddo.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) – Crynodeb o Fil

Blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: