Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Cynlluniau amaeth-amgylcheddol yn y DU – Papur Ymchwil

Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o gynlluniau amaeth-amgylcheddol yn y DU, gyda phwyslais ar sut y mae cynigion 2014-2020 yn wahanol i'r rheini a oedd ar waith yn ystod Rhaglen Datblygu Gwledig 2007-2013.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o gynlluniau amaeth-amgylcheddol yn y DU, gyda phwyslais ar sut y mae cynigion 2014-2020 yn wahanol i’r rheini a oedd ar waith yn ystod Rhaglen Datblygu Gwledig 2007-2013.

Cynlluniau amaeth-amgylcheddol yn y DU – Papur Ymchwil

Blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: