Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Nodau ar gyfer Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd

Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o nodau'r UE ar ynni a'r newid yn yr hinsawdd cyn Cynhadledd Gwledydd y Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (COP21) a gynhelir ym Mharis ddiwedd 2015 i ddod i gytundeb byd-eang ar weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o nodau’r UE ar ynni a’r newid yn yr hinsawdd cyn Cynhadledd Gwledydd y Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (COP21) a gynhelir ym Mharis ddiwedd 2015 i ddod i gytundeb byd-eang ar weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.

Nodau ar gyfer Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd

Blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: