Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Nwy anghonfensiynol: nwy siâl a methan haenau glo

25 Mawrth 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydym wedi diweddaru papur ymchwil 2012 ar nwy anghonfensiynol. Mae’r papur yn amlinellu’r posibiliadau a’r pryderon amgylcheddol sydd ynghlwm wrth gloddio am nwy anghonfensiynol yng Nghymru gan gynnwys drwy hollti hydrolig neu ‘ffracio’.  Mae’n ymdrin â’r newidiadau diweddaraf a gyflwynwyd o ganlyniad i Ddeddf Seilwaith 2015 Llywodraeth y DU. Mae hefyd yn esbonio goblygiadau cyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi am ddatganoli’r prosesau ar gyfer trwyddedu nwy anghonfensiynol a cheisiadau cynllunio yng Nghymru ymhellach.

Nwy anghonfensiynol: nwy siâl a methan haenau glo

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Nwy anghonfensiynol: nwy siâl a methan haenau glo - Papur Ymchwil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: