Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

27 Mawrth 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r prif ddarpariaethau yn y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a’i oblygiadau ariannol, ynghyd â chefndir ei ddatblygiad a rhai ymatebion cynnar iddo.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) – Crynodeb o Fil

blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: