Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Sgandal Cig Ceffyl: Y cynnydd sydd wedi’i wneud

09 Ebrill 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r nodyn ymchwil hwn yn rhoi amlinelliad o’r mesurau sydd wedi’u cymryd gan y Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Safonau Bwyd ers y sgandal cig ceffyl yn 2013 i atal rhagor o achosion o halogi cig.

Y Sgandal Cig Ceffyl: Y cynnydd sydd wedi’i wneud

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Sgandal Cig Ceffyl: Y cynnydd sydd wedi'i wneud

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: