Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru

14 Ebrill 2015

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen friffio hon yn bwrw golwg ar y diwydiant yng Nghymru, yn cynnwys y setliad datganoli, rolau a chyfrifoldebau sefydliadau allweddol, ac mae’n amlinellu deddfwriaeth a pholisïau’r dyfodol hefyd.

Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru

blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: