Delweddau Data Economi

Cyhoeddiad Newydd: Mapiau rhyngweithiol o ddata diweithdra & Papur Briffio ar Ddiweithdra

20 Ebrill 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi datblygu cyfres o fapiau rhyngweithiol sy’n dangos nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra fesul Etholaethau’r Cynulliad.

Map rhyngweithiol o ddata diweithdra: Mawrth 2015

Mae’r papur briffio misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o dueddiadau diweithdra. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd a rhanbarthau’r DU ei chynnwys.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: