Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diweddaraf am Bolisi’r UE: Cynllunio Gofodol Morwrol

23 Ebrill 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r Diweddariad hwn ar Bolisi’r UE yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar Gynllunio Gofodol Morwrol yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r diweddariad yn canolbwyntio ar Gyfarwyddeb 2014/89/EU ac yn crynhoi prif bwyntiau’r Gyfarwyddeb, cefndir a chyd-destun y Gyfarwyddeb a’i pherthnasedd i Gymru.

Y Diweddaraf am Bolisi’r UE: Cynllunio Gofodol Morwrol (PDF, 273 KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Cynllunio Gofodol Morwrol

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: