Cyfansoddiad

Etholiad Cyffredinol 2015: y frwydr yng Nghymru

24 Ebrill 2015

Erthygl gan Alys Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynhelir Etholiad Cyffredinol y DU ddydd Iau 7 Mai 2015. Mae’r graffeg gwybodaeth isod yn rhoi rhai ffeithiau a ffigurau allweddol.

Ffeithlun sy’n dangos rhai ffeithiau a ffigurau allweddol am yr Etholiad Cyffredinol yng Nghymru ac a ddisgrifir yn y testun.
Ffeithlun gan David Millett, Y Gwasanaeth Ymchwil

Mae wyth Aelod Seneddol sydd wedi bod yn aelodau ers cryn amser yn rhoi’r gorau iddi felly, hyd yn oed os na fydd unrhyw seddi yn newid dwylo rhwng y pleidiau, bydd wynebau newydd yn cynrychioli seddi Cymru yn San Steffan.

Mae tri Aelod Cynulliad yn ceisio am seddi seneddol. Os cânt eu hethol i San Steffan, gallent aros yn Aelodau Cynulliad tan etholiad nesaf y Cynulliad ym mis Mai 2016. Fodd bynnag, ni fyddent yn gallu parhau ar ôl y dyddiad hwnnw gan fod cael dau fandad wedi cael ei wahardd o dan Ddeddf Cymru 2014. Pwrpas y cyfnod 12 mis o oedi yw er mwyn atal gorfod cael isetholiad mor agos at etholiad y Cynulliad. Cafodd y tri Aelod dan sylw eu hethol drwy’r rhestr ranbarthol felly mae’n bosibl, os cânt eu hethol, y byddant yn ymddiswyddo’n syth fel Aelod Cynulliad ac yn cael eu disodli gan y person nesaf ar restr y blaid.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: