Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Bil Cynllunio (Cymru) Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

01 Mai 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Cynllunio (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Bil Cynllunio (Cymru) Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: