Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diweddaraf am Bolisi’r UE – Bwyd a bwyd anifeiliaid a addaswyd yn enetig: y broses awdurdodi

18 Mai 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r Diweddariad hwn i Bolisi’r UE yn rhoi cefndir a chyd-destun y cynigion; crynodeb o’r cynigion newydd; perthnasedd i Gymru; safbwynt Llywodraeth y DU; a hynt y cynnig yn yr UE.

Bwyd a bwyd anifeiliaid a addaswyd yn enetig: y broses awdurdodi 

Blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: