Addysg Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiad Newydd: Bil Cymwysterau Cymru – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

22 Mai 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i Fil Cymwysterau Cymru (‘y Bil’ o hyn allan) yn ystod trafodion Cyfnod 2. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer trosglwyddo’r cyfrifoldeb o reoleiddio cymwysterau yng Nghymru o Lywodraeth Cymru i gorff annibynnol newydd, ‘Cymwysterau Cymru’.

Bil Cymwysterau Cymru – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 249KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Bil Cymwysterau Cymru: Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: